Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Marek Chmaj

Rok urodzenia
1969
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
rosyjski
Specjalizacje
nieruchomości i prawo budowlane
prawo antymonopolowe
prawo energetyczne
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.chmaj.pl

Wykształcenie

 • Wyższe, profesor nauk prawnych

 


Przebieg kariery zawodowej

 • Profesor dr hab.  nauk prawnych;
 • od 2001 r. radca prawny;
 • Partner zarządzający w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy; 
 • Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej;
 • ekspert m.in. Sejmu RP i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Instytutu Spraw Publicznych oraz organów samorządu terytorialnego;
 • Stały ekspert Komisji Sejmowych;
 • Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa samorządowego oraz prawie dwustu innych publikacji;
 • Wykładał na wielu uniwersytetach polskich (UMCS, UMK, UWM) i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy) oraz Rydze (Łotwa);
 • Dziekan Wydziału Ekonomiczno Prawnego Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (1998-2007).


Doświadczenie arbitrażowe

Uczestnictwo w kilku rozprawach arbitrażowych oraz przewodniczenie składom orzekającym.

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego.

 


Publikacje

 1. Wolność zrzeszania się w Polsce, (red.) Marek. Chmaj, Warszawa 2008, Wyd. C. H. Beck,  ss. 234;
 2. Zamówienia publiczne, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2008, Wyd. Publicus, ss. 351 (wydanie II: Warszawa 2010, s. 364);
 3. Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, Wyd. C. H. Beck, ss. 203;
 4. Administracja rządowa w Polsce, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2012, Wyd. Difin, ss. 22;
 5. Status prawny rady gminy, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2012, Wyd. Difin, ss 288;
 6. Prawo samorządu terytorialnego, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2013, Wyd. Difin, ss. 312.wróć do listy