Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Mateusz Pilich

Rok urodzenia
1975
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Podkowa Leśna
Języki
angielski
francuski
niemiecki
Specjalizacje
finanse, bankowość
nieruchomości i prawo budowlane
prawo pracy, kontrakty menadżerskie
prawo spółek
transport, spedycja
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
ukończył aplikację sądową, od 2011 adwokat

Wykształcenie

  • Prawnicze - doktor nauk prawnych;
  • Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.


Przebieg kariery zawodowej

1999-2001 Specjalista ds prawnych w różnych instytucjach;
2000-2004 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Doktorant Dziennego Studium Doktoranckiego;
2001-2002 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa – Główny Księgowy;
2002-2005 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa – Zastępca Dyrektora;
2005-2008 Sąd Najwyższy, Warszawa – Asystent Sędziego, Izba Cywilna;
2006 i nadal Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Adiunkt;
2008 i nadal Sąd Najwyższy, Warszawa – Członek Biura Studiów i Analiz.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

Aktualnie brak (do 2012 członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego).


Publikacje

  1. Ausrichten der Tätigkeit des Unternehmers auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers, Anm. zu EuGH 18. Mai 2010, verb. Rs. C-585/08 Pammer./.Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH./.Heller, GPR – ZEITSCHRIFT FÜR GEMEINSCHAFTSPRIVATRECHT 2011/4, s. 178-182
  2. Siła wyższa jako przesłanka nieodpowiedzialności przewoźnika za przesyłkę, PAŃSTWO I PRAWO 2008/4, s. 89-99
  3. Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 2003/1, s. 157-187
  4. Law Applicable to Insurance Contracts in the Light of the Rome I Regulation, STUDIA IURIDICA 2012/LIV, s. 197-220
  5. Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 2012/3, s. 599-650
  6. Law Applicable to the Merits of the Dispute Submitted to Arbitration in the Absence of the Choice of Law by the Parties (Remarks on Polish Law), CZECH (& CENTRAL EUROPEAN) YEARBOOK OF ARBITRATION 2012, s. 191-210wróć do listy