Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Natalia Jodłowska

Rok urodzenia
1986
Narodowość
polska
Języki
angielski
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo energetyczne
projekty infrastrukturalne
transport, spedycja
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
https://www.linkedin.com/in/natalia-jod%C5%82owska-50800992/

Wykształcenie

 • magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2010 r.)


Przebieg kariery zawodowej

VI 2015 – obecnie - radca prawny (OIRP Warszawa);
VII 2020 – obecnie Legal Counsel, ASTALDI S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce;
IV 2012 – VI 2020 -  Gessel, Koziorowski sp. k. (Warszawa)

 • II 2018 – obecnie managing associate w zespole arbitrażowym
 • IV 2015 – I 2015 - senior associate w zespole arbitrażowym
 • IV 2012 – V 2015 associate w zespole procesowym

V 2010 – III 2012 - PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (Warszawa), Konsultant w dziale postępowań podatkowych.


Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter jedyny w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sprawie dotyczącej roszczeń z umowy agencyjnej. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Arbiter boczny w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Pracodawców Polskich w Warszawie dotyczącym rozliczenń z umowy o roboty budowlane. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Reprezentacja pozwanego w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sprawie o ukształtowanie stosunku prawnego w związku z nadzwyczajna zmianą stosunków na rynku energetycznym oraz o stwierdzenie nieważności postanowienia umowy dzierżawy. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Reprezentacja powoda w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sprawie o ustalenie nieistnienia dalej idącego roszczenia o zapłatę ceny z tytułu umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Reprezentacja powoda (i jednocześnie pozwanego wzajemnie) w postępowaniu przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) przeciwko podmiotowi należącemu do międzynarodowej grupy technologicznej w sprawie dotyczącej wzajemnych roszczeń stron z tytułu realizacji międzynarodowej umowy dostawy. Miejsce postępowania: Genewa. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: angielski;
   
 • Reprezentacja powoda w postępowaniu arbitrażowym ad hoc prowadzonym według postanowień regulaminu Międzynarodowego Stowarzyszenia Arbitrażu w Genewie (International Arbitration Association) przeciwko spółce prawa francuskiego (S.C.S.) należącej do koncernu międzynarodowego o zapłatę z tytułu umowy dystrybucyjnej, stosunku agencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Miejsce postępowania: Paryż. Język postępowania: angielski;
   
 • Reprezentacja pozwanego w postępowaniu przed Londyńskim Sądem Międzynarodowego Arbitrażu (London Court of International Arbitration) w sprawie o zapłatę z tytułu kontraktów swap na biopaliwa. Miejsce postępowania: Londyn. Język postępowania: angielski;
   
 • Pełnomocnik pozwanych w postępowaniu przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) w sprawie z powództwa spółki prawa luksemburskiego (s.à.r.l.) przeciwko międzynarodowej grupie pozwanych: spółki prawa cypryjskiego (ltd.) oraz osób fizycznych – rezydentów polskich, hiszpańskich oraz kanadyjskich, o zapłatę z tytułu nieprawdziwości oświadczeń złożonych w umowie sprzedaży udziałów. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: angielski;
   
 • Reprezentacja jednego z powodów (konsorcjantów) w postępowaniu arbitrażowym ad hoc prowadzonym według postanowień Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego przeciwko polskiemu podmiotowi publicznemu o zapłatę z tytułu rozliczenia umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Reprezentacja pozwanego w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o zapłatę należności z tytułu cesji umowy kredytowej. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: angielski;
   
 • Reprezentacja pozwanego w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia oświadczeń w umowie sprzedaży udziałów. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Reprezentacja powoda w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o wykonanie prawa odkupu akcji. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Reprezentacja pozwanego w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia gwarancji zatrudnienia przewidzianej w umowie sprzedaży udziałów. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Sekretarz administracyjny Zespołu Orzekającego w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sprawie o zapłatę z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Sekretarz administracyjny Zespołu Orzekającego w postępowaniu przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) w sprawie o zapłatę z tytułu umowy o prace wiertnicze. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski;
   
 • Sekretarz administracyjny Zespołu Orzekającego w postępowaniu arbitrażowym ad hoc z powództwa polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko spółce prawa niemieckiego (GmbH) w przedmiocie wzajemnych roszczeń stron dotyczących wykonania robót budowlanych oraz wad budynku. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: angielski;
   
 • Sekretarz administracyjny Arbitra w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie z powództwa konsorcjum spółki polskiej i hiszpańskiej przeciwko polskiej spółce o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane. Miejsce postępowania: Warszawa. Język postępowania: polski.

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • XI 2017 – obecnie ICC Poland (od X 2018 członek Grupy Roboczej ds. Szkoleń ICC Poland; od XI 2017 członek Komisji Arbitrażowej ICC Poland);
 • VII 2017 – obecnie ICC YAF.


Publikacje

 1. Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, (red. naukowa) M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Wolters Kluwer Polska, 2020, współautor;
 2. Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, (red.) B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016, współautor;
 3. GAR - The European Arbitration Review 2019, Poland Chapter, Law Business Research Limited, współautor;
 4. Wprowadzenie ICCA do interpretacji Konwencji Nowojorskiej z 1958, tłumaczenie polskie, Międzynarodowa Rada do Spraw Arbitrażu Handlowego (ICCA), 2014, współtłumacz;
 5. Refakturowanie usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu - kolejna polska sprawa przed TSUE (C-224/11), Monitor Podatkowy nr 11/2011, współautor.wróć do listy