Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Paweł Pietkiewicz (Członek Komitetu Arbitrażowego)

Rok urodzenia
1970
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
francuski
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe

 


Przebieg kariery zawodowej

 • Maj 2006 – do chwili obecnej - partner międzynarodowy kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie;
 • Maj 2000 – maj 2006 - partner kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie;
 • Maj 1998 – maj 2000 - prawnik w kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie;
 • Wrzesień 1994 - maj 1998 - White & Case (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie;
 • Listopad 1995 - maj 1996 - staż prawniczy w White & Case w Paryżu;
 • Październik 1993 – czerwiec 1994 - Clifford Chance Sp. z o.o. w Warszawie;
 • Czerwiec 1992 – październik 1993 - Vinson & Elkins Poland Sp. z o.o. w Warszawie;
 • Sierpień 1991 - staż w firmie konsultingowej DDH Cooperators w Gandawie, Belgia.


Doświadczenie arbitrażowe

Paweł Pietkiewicz był arbitrem w postępowaniach prowadzonych na podstawie regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji „Lewiatan" oraz Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (od 2007 roku Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego);
 • Association H. Capitant des Amis de la Culture Juridique Française;
 • Defence Research Institute Europe;
 • Country Chair of Poland w DRI Europe.


Publikacje

 1. Klauzula arbitrażowa, Monitor Prawniczy, 2002, Nr 2, współautor z Karolem Rutkowskim;
 2. Poland: Capacity to enter into an arbitration agreement, International Arbitration Law Review 2002, 5(5), N53-54; wspó³autor z Bartoszem Dêbskim;
 3. Potrzeba ochrony interesów zbiorowych w świetle praktyki, Referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego dotyczącej pozwów zbiorowych w styczniu 2007 w Warszawie. Opublikowany w materiałach konferencyjnych;
 4. Wyłączenie arbitra. Wybrane problemy proceduralne na tle przepisów Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, w: Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, red. P. Nowaczyk, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel, Warszawa 2008;
 5. Zaliczka obydwu stron na koszty postępowania przed sądem polubownym. Roszczenie o zasądzenie nadpłaconej zaliczki, Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja, 2009, Nr 2 (6).wróć do listy