Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Piotr Nazaruk

Rok urodzenia
1980
Narodowość
polska
Języki
angielski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo cywilne
prawo handlowe
prawo spółek
Uprawnienia zawodowe
radca prawny, profesor uczelni
WWW
www.PNazaruk.pl

Wykształcenie

2013 - Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, rozprawa pt. "Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej";
2007 – Absolwent studiów podyplomowych PRE-Master of Business Administration;
2004 - Magister prawa, praca pt. "Fakultatywne postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście prawa europejskiego".


Przebieg kariery zawodowej

Od 2006 r. prowadzi indywidulaną działalność prawniczą, obecnie pod firmą: Kancelaria Radców Prawnych Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk z siedzibą w Warszawie. Ponadto, przez wiele lat stale współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, w tym jako Of Counsel w jednej z największych polskich kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej inwestorów zagranicznych. W latach 2004-2019 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz fundacji. W latach 2015-2019 był członkiem Zespołów ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrach właściwych dla spraw gospodarki. Od 2009 r. jest mediatorem i arbitrem.

Praktykę łączy z zatrudnieniem na uczelniach wyższych, od 2005 r. jako wykładowca, a od 2014 r. jako adiunkt. Od 2016 r. jest pracownikiem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2018 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa r. pr. prof. ucz. dr. Piotra Nazaruka koncentruje się na problematyce prawa cywilnego i handlowego, w tym: czynności bankowych i instrumentów finansowych.


Doświadczenie arbitrażowe

  • Arbiter w postepowaniach arbitrażowych, doradztwo i reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych;
  • asystent zespołów orzekających w postępowaniach arbitrażowych. Wpisany na listy stałych arbitrów w kilku sądach arbitrażowych.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • International Law Association w Londynie, Grupa Polska - ILA Warszawa;
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.


Publikacje

Kilkadziesiąt z prawa cywilnego, handlowego i ADR, w tym:

  1. "Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej", 2013 r. (rozprawa doktorska);
  2. Komentarze do artykułów: 1-125, 659-773, 860-875, 921 [1]-[16] kodeksu cywilnego [w:] "Kodeks Cywilny. Komentarz", red. J. Ciszewski, red. P. Nazaruk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019 r. (SIP LEX 2019);
  3. "Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej", [w:] Z. Radwański, T. Ereciński et. al., Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. J. Młynarczykowi, Wyd. UG, Gdańsk 2005 r.;
  4. "The role of the international public law and >soft law< in the area of alternative dispute resolution between public entities and private entrepreneurs in Poland", [w:] Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, Tom XII, 2015 r.;
  5. "Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w art. 1157 k.p.c. na tle prawno-porównawczym - uwagi de lege lata i lege ferenda", Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, nr 64/2014 r.;
  6. "Zastosowanie konstrukcji zapisu na sąd polubowny przez odesłanie w stosunkach prawnych spółek akcyjnych", [w:] "Tendencje reformatorskie w prawie handlowym" - Księga na X Ogólnopolski Zjazd Katedra Prawa Handlowego, C.H. Beck, Warszawa 2015 r.;wróć do listy