Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Radosław L. Kwaśnicki

Rok urodzenia
1978
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
niemiecki
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.rkkw.pl

Wykształcenie

  • Doktor nauk prawnych


Przebieg kariery zawodowej

Radca prawny, doktor nauk prawnych UJ, Partner Zarządzający Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Doradca prawny w zakresie prawa spółek, prywatyzacji, połączeń i przejęć (M&A) a także prawa umów na rynku krajowym i międzynarodowym, uczestnik wielu sporów i związanych z nimi postępowań sądowych. Posiada także bogatą praktykę w obsłudze prawnej spółek publicznych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawniczego" (C.H. Beck), redaktor oraz główny autor praktycznego podręcznika „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (C.H. Beck, Warszawa 2005 r.), współautor Komentarza do prawa bankowego pod. red. F. Zolla (Zakamycze, Kraków 2005 r.). Ponadto autor ponad dwustu pięćdziesięciu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego w polskich i zagranicznych czasopismach. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu gospodarczemu (w szczególności zaś prawu spółek).
Dr Radosław L. Kwaśnicki posiada także doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w tym m.in.: w latach 2006-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.", w 2007 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.", w latach 2007-2008 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej spółki pod firmą „PGE Elektrownia Turów S.A." a w latach 2008 – 2009 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą „PGE Energia S.A." oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą „PGE ZEWT – Teren Dystrybucja Sp. z o.o.".
Od 2008 roku mec. Kwaśnicki pełni funkcję eksperta Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo" w zakresie zmian w prawie spółek handlowych (z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie).


Doświadczenie arbitrażowe

  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 


Publikacje

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, seria Zarys Prawa, redaktor naukowy oraz główny autor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005;
  2. Prawo bankowe - komentarz pod red. F. Zolla, współautor w zakresie łączenia się banków, Wydawnictwo PWP, Kraków 2005;
  3. Gründungsakt einer Sp. z o.o. in Polen. Grundsatz der Privatautonomie bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages, współautor, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 3/2004, str. 65 - 72, C.H. Beck Verlag;
  4. Autonomia woli w kształtowaniu statutu spółki akcyjnej w prawie polskim, niemieckim oraz amerykańskim, PRAWO SPÓŁEK 12/2001, str. 26 - 44;
  5. W sprawie wykładni nowego art. 3751, art. 375, art. 207 oraz art. 219 § 2 k.s.h., współautor: prof. dr hab. Janusz Szwaja, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO 8/2004, str. 32 - 35;
  6. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wyłączeniem prawa pierwszeństwa, współautor: Maria Bogajewska, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO 6/2009, str. 25-28.wróć do listy