Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Radosław L. Kwaśnicki

Rok urodzenia
1978
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
niemiecki
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.rkkw.pl

Wykształcenie

  • Doktor nauk prawnych


Przebieg kariery zawodowej

Posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, którą założył w 2008 roku. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals).


Doświadczenie arbitrażowe

Pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu.

Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych. W szczególności w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący).


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

Działa społecznie, w tym na płaszczyźnie kultury i sztuki. Utworzył i pracuje z Fundacją „Nova Ars Poloniae” wspierającą polskich artystów. Pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa koordynowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł.


Publikacje

Jest współautorem tzw. covidowej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, jak również projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r. dot. m.in. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Jest współautorem podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek.wróć do listy