Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Robert Szyszko

Rok urodzenia
1977
Narodowość
polska
Języki
angielski
chiński
hiszpański
niemiecki
włoski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo konkurencji
prawo restrukturyzacyjne
prawo spółek
prawo upadłościowe
rachunkowość i finanse
umowy handlowe w ogólności
umowy wielostronne (umowy inwestycyjne, umowy wspólników, umowy joint- venture, umowy konsorcjum)
Uprawnienia zawodowe
radca prawny

Wykształcenie

17.04.2018 uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na WPiA UAM w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, specjalność: prawo spółek.

10.2016-10.2017 studia podyplomowe w SGH w Warszawie: rachunkowość i finanse.

05.2008 uzyskanie tytułu zawodowego: radcy prawnego.

04.2005 – 05.2006 studia podyplomowe pod kierunkiem prof. A. Hopfera: wycena nieruchomości.

29.05. 2002 magister prawa WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego (specjalność: prawo handlowe).


Przebieg kariery zawodowej

2012 – dzień dzisiejszy - indywidualna praktyka radcowska w Warszawie/ współpraca z szeregiem kancelarii i podmiotów prawnych.

03.2020r. – dzień dzisiejszy - wykładowca z zakresu Commercial Law w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej (studia anglojęzyczne).

11. 2014 – 04.2018 - of counsel w SMML w Warszawie (dawniej: Sójka, Maciak, Mataczyński sp.k. )

02.2011 – dzień dzisiejszy - wykładowca z zakresu prawa spółek dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Doświadczenie arbitrażowe

Reprezentacja stron w szeregu postępowań przed sądami arbitrażowymi.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

Członek Okręgowej Izby Radców prawnych w Warszawie.


Publikacje

  1. Spółka komandytowa. Komentarz (ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji: sp. z o.o. sp.k, P.S.A. sp.k. oraz sp.j. sp.k.) R. Szyszko (red) M. Asłanowicz, A.Borys, I. Gil, S. Hońko, J. Jerzmanowski, K. Kleszczewski, D. Kupryjańczyk, W. Majkowski, P. Szala, R. Szyszko, D. Wójtowicz C.H. Beck 2021;
  2. Umowy wspólników, inwestycyjne, konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika, C.H.Beck 2019;
  3. Spółka komandytowo- akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza. Diffin w 2011 r.;
  4. M. Gutowski (red) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088 C. H. Beck 2019r. współautor komentarza do przepisów o umowie spółki cywilnej;
  5. Zaliczka dywidendowa w spółce z o.o. – cz. I. Wypłata zaliczki a sprawozdawczość finansowa za poprzedni rok obrotowy, MoP 15/2019, cz. II. Źródła finansowania zaliczki i obligatoryjne zmniejszenia kwoty do wypłaty, MoP 16/2019, III. Decyzja zarządu o wypłacie zaliczki. Słabości konstrukcyjne obecnego mechanizmu zaliczki i postulaty de lege ferenda MoP 17/2019;
  6. Niewypłacalność spółki handlowej w rozumieniu art. 11 ust. 2-5 PrUpadł – interpretacja z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego (RachU). Publikacja pokonferencyjna przyjęta do druku w Wolters Kluwer (oczekuje na wydanie).wróć do listy