Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Robert Rykowski

Rok urodzenia
1971
Narodowość
polska
Języki
angielski
rosyjski
Specjalizacje
nieruchomości i prawo budowlane
prawo konkurencji
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat
WWW
www.rykowski.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • od 1999 r. - własna praktyka adwokacka (po ukończeniu aplikacji sądowej (1997 r.) oraz adwokackiej (1999 r.) rozpoczęcie prowadzenia praktyki adwokackiej, podejmującej współpracę z Kancelarią Wierzbowski Eversheds  - spółką stowarzyszoną do marca 2005 r. z PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.;
 • wykładowca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • wykładowca prawa cywilnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;
 • w latach 1995 - 1997 asystent w Instytucie Prawa i Samorządu Terytorialnego.


Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

 


Publikacje

 1. "Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego" - monografia wydana przez wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., Robert Rykowski;
 2. "Hipoteczny list zastawny" - monografia wydana przez wydawnictwo Zakamycze, Warszawa 2000 r., Robert Rykowski we współpracy z Adamem Pietrasikiem;
 3. "Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie" - PPH nr 6 (33) 1995, Robert Rykowski;
 4. "Powiernicze przeniesienie udziału w spółce z o.o." - PPH nr 6 (57) 1997, Robert Rykowski;
 5. "Niektóre zagadnienia hipotecznego listu zastawnego" - PPH nr 7 (70) 1998, Robert Rykowski;
 6. "Zasady rozporządzania akcjami w kodeksie spółek handlowych" - PPH nr 5 (104) 2001, Robert Rykowski;
 7. "Uwagi o bankowym rachunku powierniczym" - PPH nr 7 (154) 2005, Robert Rykowski;
 8. "Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. - uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego" - PPH nr 7 (203) 2009, Robert Rykowski;
 9. "Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie Cywilnym" - PS nr 2 2011, Robert Rykowski;
 10. "Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią" - PPH nr 3 (235) 2012, Robert Rykowski;
 11. "Odpowidzialność spółki cywilnej za zobowiązania z czynu niedozwolonego" - PPH nr 7 (239) 2012, Robert Rykowski;
 12. "Konwersja akcji a wymóg zmiany statutu spółki akcyjnej w kodeksie spółek handlowych" - PPH nr 7 (287) 2016, Robert Rykowski, Adam Tula. wróć do listy