Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Sophie Nappert

Rok urodzenia
1963
Narodowość
kanadyjska
Języki
angielski
francuski
hiszpański
rosyjski
Specjalizacje
finanse, bankowość
media i nowe technologie
prawo energetyczne
prawo farmaceutyczne
projekty infrastrukturalne
transport, spedycja
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat

Wykształcenie

 • MCGILL University (Degrees in both civil law and common law);
 • Kings College London (Masters degree in law);
 • Diploma in public international law, Magdalen College, Oxford.


Przebieg kariery zawodowej

 • 2007-obecnie: arbiter w niezależnej praktyce w 3 Verulam Buildings, Gray's Inn, Londyn; 
 • 2000-2007: szef międzynarodowego arbitrażu, Denton Wilde Sapte LLP, Londyn;
 • 1997-2000: Solicitor, Masons LLP, Londyn;
 • 1992-1996: Solicitor, Norton Rose LLP, Londyn i Paryż.


Doświadczenie arbitrażowe

 • Przewodnicząca: Spór między stronami JOA dotyczący wiercenia odwiertów przybrzeżnych w kraju afrykańskim oraz kwestie bezprawnych wezwań pieniężnych, zgodnie z przepisami ICC, zgodnie z prawem angielskim. Suma sporna: 25 mln USD;
 • Przewodnicząca: Spór dotyczący dostaw węgla zgodnie z Warunkami SCoTA, w tym zakwestionowanie jurysdykcji, skreślenie wniosku i złożenie wniosku o rozgraniczenie postępowania;
 • Przewodnicząca: Spór między stronami umowy akcjonariuszy w związku z opracowaniem projektu energetycznego w Afryce, zgodnie z zasadami ICC. Ubiegają się o zwolnienie incydentalne;
 • Arbiter powołany przez partię: spór dotyczący zmiany ceny gazu między turecką spółką a grecką spółką na podstawie przepisów ICC;
 • Arbiter powołany przez partię: spór przyspieszony zgodnie z zasadami ICDR w odniesieniu do funkcjonowania luksusowego kurortu na Karaibach. Umowa arbitrażowa przewiduje 45 dni pomiędzy składem trybunału arbitrażowego a ostatecznym wyrokiem;
 • Arbiter powołany przez partię: spór joint venture między dwoma amerykańskimi spółkami publicznymi w przemyśle farmaceutycznym, zgodnie z przepisami UNCITRAL, zgodnie z prawem francuskim. Suma sporna: 33 mln USD;
 • Arbiter powołany przez partię: spór (w tym wniosek o tymczasowe środki zabezpieczające) między spółką naftową a państwem na podstawie umowy koncesyjnej, zgodnie z zasadami SCC. Suma sporna: 3 mld USD;
 • Arbiter powołany przez partię: Projekt joint venture w Turcji pomiędzy międzynarodową spółką naftową a spółką lokalną, w tym złożone kwestie wielostronnego arbitrażu, konsolidacji i umów powiązanych. Zasady arbitrażu ICC, zgodnie z prawem szwajcarskim. Suma sporna: 25 mln USD;
 • Arbiter powołany przez partię: arbitraż LCIA dotyczący umowy doradczej w sprawie restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego kraju WNP. Suma sporna: 6 mln USD;
 • Arbiter powołany przez partię: arbitraż ad hoc dotyczący umowy BOT między chińską firmą a angielską firmą. Suma sporna: 15 mln GBP;
 • Arbiter powołany przez partię: arbitraż LCIA dotyczący dostaw rurociągów między niemiecką firmą a francuską spółką. Suma sporna: 8 milionów US;
 • Wyłączny arbiter: spór ICC dotyczący obróbki gazu resztkowego z instalacji kwasu siarkowego między włoską firmą a kanadyjską filią dużej korporacji naftowo-gazowej;
 • Sole Arbitrator: arbitraż LCIA między globalną firmą prawniczą a jednym z jej partnerów w sprawie zarzutów o wykroczenia zawodowe;
 • Wyłączny arbiter: arbitraż LCIA dotyczący zarzutów o niewłaściwe postępowanie wobec dyrektora rosyjskiej firmy;
 • Wyłączny arbiter: arbitraż ICC w związku z umową o dostawie statku powietrznego. Suma sporna: 5 mln USD;
 • Wyłączny arbiter: arbitraż LCIA dotyczący dostaw sprzętu wojskowego w Pakistanie. Suma sporna: 10 mln USD;
 • Wyłączny arbiter: arbitraż ad hoc dotyczący umowy na budowę statków między litewską firmą żeglugową a rosyjską spółką, zgodnie z rosyjskim prawem. Suma sporna: 2 miliony USD;
 • Wyłączny arbiter: szereg powiązanych arbitrażów LCIA między rosyjskimi stronami umowy o dostawie wojskowej i poręczycieli tej umowy, zgodnie z prawem angielskim. Suma sporna: 4 miliony USD;
 • Wyłączny arbiter: arbitraż LCIA między meksykańskim dystrybutorem i dostawcą książek dla dzieci, zgodnie z prawem angielskim. Ubiegano się o nadzwyczajne zabezpieczenie roszczeń w związku z toczącym się postępowaniem karnym przeciwko powodowi w Meksyku. Równoległe ADR w odniesieniu do ugody handlowej dotyczącej zwrotu z niewykorzystanych książek;
 • ADR: Sophie działa również jako mediator.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • The Law Society of England and Wales;
 • Bar w Quebecu;
 • AIPN;
 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (ICDR), Lista arbitrów - Spory handlowe i energetyczne;
 • International Bar Association;
 • Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego;
 • Międzynarodowa Izba Handlowa;
 • Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego.


Publikacje

 1. Tending One’s Garden:  What To Do About the Weeds in International Arbitration, on the occasion of the launch of the Belgian Review of Arbitration, Brussels, June 2013;
 2. Le Québec doit-il se doter d’une véritable institution d’arbitrage? IMAQ-McGill Colloquium, Montreal, May

???????Sophie has authored a Commentary on the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules:  A Practitioner’s Guide, Juris, 2012' 

Nadchodzące publikacje:

 1. “Assessing Expert Evidence”, Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration, Juris;
 2. “Re-Thinking the Evidence of Corruption in International Arbitration”, Yearbook on Int’l Inv. Law & Policy, OUP;
 3. “Russian BITs in the post-ECT landscape: Sword and Shield?”, J Gaitis, ed., The Leading Practitioner's Guide to International Oil & Gas Industry Arbitration.

Inne publikacje:

 1. Tending One’s Garden:  What To Do About The Weeds in International Arbitration? Belgian Review of Arbitration, b-Arbitra, December 2013;
 2. Dealing in Uncertainty: Educating International Tribunals on Risk, (2013) 1 b-Arbitra, 123;
 3. Book reviews in the Journal of Risk Research.wróć do listy