Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Sylwester Pieckowski

Rok urodzenia
1951
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Podkowa Leśna
Języki
angielski
rosyjski
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat
WWW
https://rslegal.pl

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa, 1973;
 • University of Michigan Law School, LL.M., 1983.


Przebieg kariery zawodowej

 • Chadbourne & Parke, partner w biurze warszawskim, kierownik praktyki rozwiązywania sporów, 2004;
 • Altheimer & Gray, biuro w Warszawie, partner, 1998 - 2004;
 • Miller, Canfield, Paddock & Stone, dyrektor biura kancelarii w Warszawie, 1998-1998;
 • Melex USA, Inc., Raleigh, N.C., USA, sekretarz i główny prawnik, 1988-1996;
 • PHZ Pezetel, Warszawa, prokurent i kierownik działu prawnego, 1983-1987;
 • Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Warszawa, radca prawny, 1976-1987;
 • PHZ Elektrim, Warszawa, referent prawny, 1974-1976.


Doświadczenie arbitrażowe

 • Pełnomocnik strony w ponad 100 arbitrażach krajowych i międzynarodowych;
 • arbiter jedyny i boczny w ponad 30 arbitrażach. 

Przykładowe sprawy:

 • Reprezentował dużą spółkę  obrotu żywnością jako pozwanego w sporze arbitrażowym z dostawcą (2000);
 • Reprezentował polską spółkę telekomunikacyjną jako pozwanego i powoda wzajemnego w dużym postępowaniu arbitrażowym przeciwko międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej (2001-2003);
 • Reprezentował polskiego producenta wódki  w postępowaniach arbitrażowym i sądowym jako pozwanego przeciwko polskiemu konkurentowi oraz dystrybutorowi z USA.  Sprawa zakończyła się sukcesem przed Sądem Najwyższym (2001-2006).


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (PSSP);  
 • Zastępca Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej PSSP;
 • Współzałożyciel i Pierwszy Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan; 
 • Arbiter: Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów AAA (ICDR);  
 • Czeski Sąd Arbitrażowy;
 • Sąd Arbitrażowy przy Krakowskiej Izbie Przemysłu i Handlu;
 • Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan;

Mediator:  

 • Centrum Mediacji Gospodarczej przy Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego, Warszawa; 
 •  Wiceprezes Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. 


Publikacje

 1. Using Mediation in Poland to Resolve Civil Disputes: A Short Assessment of Mediation Usage From 2005-2008," Dispute Resolution Journal, American Arbitration Association, November 2009/January 2010; 
 2. "Arbitraż i mediacja w sprawach gospodarczych", "Księga pamiątkowa dedykowana Dr. Janinie Waluk", Kluwer, październik 2009; 
 3. "Ocena funkcjonowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o mediacji cywilnej i praktyki ich stosowania przez sądy w 2006 r.,"Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Tadeuszowi Szurskiemu" C.H. Beck,  kwiecień 2008; 
 4. "How the New Polish Civil Mediation Law Compares with the Proposed EU Directive on Mediation," Dispute Resolution Journal, American Arbitration Association, August-October 2006; 
 5. "Mediacja w sprawach cywilnych", Difin, 2006.wróć do listy