Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Tomasz Gizbert-Studnicki

Rok urodzenia
1948
Narodowość
polska
Języki
angielski
niemiecki
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.spcg.pl

Wykształcenie

  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 


Przebieg kariery zawodowej

Profesor nauk prawnych 1989, habilitacja 1978, doktorat 1974, starszy partner Sutdnicki, Płeszka, Cwiakalski, Gorski Sp. kom od 1989.

 


Doświadczenie arbitrażowe

Arbiter w 10 sprawach (Lewiatan, KIG, ICC, ad hoc).

 


Publikacje

  1. Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo, 7/2009 ss. 5-19;
  2. Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin 2010, s. 49-69;
  3. Interpretacja orzeczeń arbitrażowych z punktu widzenia teorii prawa (w;) Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa 2010, s. 739 – 750;
  4. Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy nr 3/2011, s. 113-130 (wspólnie z M. Araszkiewiczem);
  5. Oryginalizm i living consitutionalism a koncepcja państwa prawnego (w:)  Państwo prawa i prawo karne, t. 1, Warszawa 2012 , s. 147 – 165;
  6. Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka, Państwo i Prawo z. 12/2012, s. 1- 15  (wspólnie z A. Dyrdą).wróć do listy