Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Tomasz Siemiątkowski

Rok urodzenia
1970
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
rosyjski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo antymonopolowe
prawo energetyczne
prawo farmaceutyczne
prawo konkurencji
prawo pracy, kontrakty menadżerskie
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
projekty infrastrukturalne
transport, spedycja
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat
WWW
www.kancelaria.eu

Wykształcenie

 • Doktor hab. nauk prawnych profesor nadzwyczajny


Przebieg kariery zawodowej

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, adwokat, dr nauk ekonom., dr hab. nauk prawnych, profesor SGH (kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego) oraz UKSW w Warszawie.  Stypendysta: University of Minnesota, University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law oraz Max-Planck – Institute w Hamburgu. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A., PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. Aktualnie członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.. Członek zespołu ds. prawa spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Pełni funkcję przewodniczącego rady red. „Przeglądu Corporate Governance”, członka rady „ADR. Arbitraż i Mediacja”, „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, członka kolegium red. „Palestry” oraz Rady Programowej i Rady Naukowej Ośrodka Badań ADR Prawo i Gospodarka na Wydziale Prawa, Prawa Kanon. i Adm. KUL Jana Pawła II w Lublinie.


Doświadczenie arbitrażowe

 • 10 - letnie

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (PTPS);
 • Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP);
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (PSSP);
 • Lubelska Fundacja Rozwoju;
 • Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH;
 • American Law & Economics Association (ALEA);
 • Fundacja Piłkarstwa Polskiego;
 • Polsko Amerykańska Fundacja Onkologiczna.


Publikacje

 1. Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis, 1999), autor;
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007), autor;
 3. komentarz do Kodeksu spółek handlowych – Spółki osobowe (LexisNexis, 2011), tom 1, współautor i współredaktor;
 4. komentarz do Kodeksu spółek handlowych  – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LexisNexis, 2011), tom 2, współautor i współredaktor;
 5. komentarz do Kodeksu spółek handlowych – Spółka akcyjna (LexisNexis, 2012), tom 3,  współautor i współredaktor;
 6. komentarz do Kodeksu spółek handlowych – Łączenie, podział i przekształcanie spółek (LexisNexis, 2011), tom 4, współautor i współredaktor;
 7. System Prawa Prywatnego tom 16 “Prawo spółek osobowych” pod red. A. Szajkowskiego, współautor;
 8. System Prawa Prywatnego tom 17 “Prawo spółek kapitałowych” pod red. S. Sołtysińskiego, współautor.wróć do listy