Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Violetta Wysok

Rok urodzenia
1975
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
francuski
rosyjski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fundusze Private Equity i Venture Capital
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo energetyczne
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
rynki kapitałowe
transport, spedycja
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.wysok.pl

Wykształcenie

1994-1999 - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem;
1997-1998 - Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski pod patronatem Uniwersytetu w Cambridge;
2000-2001 - Studia podyplomowe DESS z zakresu francuskiego i europejskiego prawa handlowego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers;
1999-2004 - aplikacja radcowska prowadzona przez Radę Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończona z najlepszą średnią na roku.


Przebieg kariery zawodowej

Od 2009 roku Violetta Wysok jest partnerem w Kancelarii Wysok i Wysok Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Warszawie. Wcześniej przez 9 lat była członkiem Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu Kancelarii CMS Cameron McKenna. W trakcie pracy w CMS Cameron McKenna odbyła roczny staż w londyńskim biurze tej Kancelarii w Departamencie Arbitrażu Międzynarodowego.

W latach 2007-2010 była członkiem Prezydium Rady OIPR w Warszawie i Przewodniczącą Komisji Doskonalenia Zawodowego.


Doświadczenie arbitrażowe

Violetta Wysok w latach 2008-2010 była Prezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako pełnomocnik brała udział w wielu sprawach arbitrażowych, w tym toczących się zagranicą. Orzekała również jako arbiter (w tym arbiter przewodniczący) w licznych sprawach rozpoznawanych zgodnie z Regulaminami Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), Stałego Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie i ad hoc.

Jest współautorką oficjalnego tłumaczenia aktualnego Regulaminu arbitrażowego ICC na język polski.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Członek Komisji Arbitrażowej MIH w Polsce (ICC Poland) oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.


Publikacje

Autorka szeregu publikacji z zakresu arbitrażu oraz z zakresu rozwiązywania sporów gospodarczych oraz prelegentka na konferencjach poświęconych tej tematyce.wróć do listy