Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Wojciech Kocot

Rok urodzenia
1968
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
hiszpański
niemiecki
Specjalizacje
media i nowe technologie
prawo konkurencji
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
transport, spedycja
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.bob.com.pl

Wykształcenie

 • 1987-1992 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Wyższe, prof. dr hab. nauk prawnych.


Przebieg kariery zawodowej

od 1992 – pracownik naukowy w Instytucie Prawa Cywilnego (IPC) Uniwersytetu Warszawskiego;
1992 - 1997 – asystent;
1997 – 2006 – adiunkt;
2006 – obecnie – profesor nadzw. UW;
2008 – obecnie – kierownik Katerdry Prawa Cywilnego Porównawczego IPC WPiA UW;
1997 - 2000 – „Klineman, Rose and Wolf - Poland” Sp. z o.o.;
2000 - obecnie – wspólnik „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa;
1999 – 2000; 2007-2008 – ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie handlu elektronicznego i nowego Kodeksu cywilnego;
2003 - obecnie – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji;
2004 – wpisany na listę arbitrów Arbitrażu Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO);
2005 –arbiter Sądu Arbitrażowego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
2011 –arbiter Sądu Arbitrażowego przy Związku Banków Polskich.


Doświadczenie arbitrażowe

Arbiter przy PIIT, ZBP, Arbiter przy Lewiatanie od początku istnienia Sądu.

 


Publikacje

 1. „Zawieranie umów sprzedaży wg konwencji wiedeńskiej”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 1998;
 2. „Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji”, Przegląd Prawa Handlowego, kwiecień 1998 r., s.6-14;
 3. „Wpływ Internetu na prawo umów”, Wyd. LexisNexis, WPiA UW, Warszawa 2004, s. 440;
 4. Umowa akwizycyjna, dystrybucyjna, faktoring, forfaiting, rozdz. III § 8-11, w: System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego i B. Kordasiewicza, t. 9 (umowy nienazwane) pod red. W.J. Katnera, Wyd. C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, wyd. 2, Warszawa 2015;
 5. „Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w Internecie”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu, „Aurea Praxis, Aurea Theoria” (red. J. Gudowski, K. Weitz) Warszawa 2011, t. 2;
 6. „Odpowiedzialność przedkontraktowa”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013;
 7. „The Juridical Nature of Distribution (Network) Contracts from the Polish Perspective”, Osteuropa Recht (Dienstleistungsrecht), nr 2/2014, s. 143-163;
 8. Współautor podręcznika „Prawo cywilne. Część ogólna” (współautorzy: A. Brzozowski, E. Skowrońska-Bocian); Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, wyd. 3 (wyd 2, 2012);
 9. Autor części I i II (bez rozdziału 5) podręcznika „Prawo rzeczowe. Zarys wykładu” (współautorzy: A. Brzozowski, W. Opalski); Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, wyd. 2 (wyd. 1, 2012).wróć do listy