Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Wojciech Popiołek

Rok urodzenia
1951
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Katowice
Języki
angielski
francuski
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.adplegal.com.pl

Wykształcenie

  • Wyższe


Przebieg kariery zawodowej

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA Uniwersytetu Śląskiego; wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy sp. kom. ; zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim od 1972 r. - nadal, radca prawny od 1990 r.


Doświadczenie arbitrażowe

Arbiter sądów arbitrażowych przy KIG, ZBP, RIG Katowice, udział w arbitrażach ICC, arbitrażach ad hoc.

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

PSSP,  Association Henri Capitant, Stowarzyszenie Prawa Europejskiego, Komitet Nauk Prawnych PAN Oddział w Katowicach, Rada Zarządzająca UNIDROIT.


Publikacje

  1. W: „Prawo Prywatne Międzynarodowe”, red. Maksymilian Pazdan, Tom 20A, Warszawa 2014, C.H.Beck, rozdz. III § 12-13;
  2. W: „Kodeks cywilny: komentarz”, red. Krzysztof Pietrzykowski, t. 1, t. 2, Wyd. 7, Warszawa 2013, C. H. Beck; t. 1, ss. 3-102, 180-205, 473-488; t. 2, ss. 3 -102; 180 - 205, 473 - 488;
  3. W: „Kodeks spółek handlowych: komentarz”, red. Janusz A. Strzępka, Wyd. 6, Warszawa 2013, C.H.Beck, ss. 660 - 1118;
  4. W: „System Prawa Handlowego. T. 2. Prawo spółek handlowych”, red. Stanisław Włodyka, Wyd. 2., Warszawa, 2012, C.H. Beck, ss. XXXV + 1709;
  5. Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek handlowych", Przegląd Prawa Handlowego, 2014, nr 9;
  6. „Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę „pośrednią” wyrządzoną przez spółkę zależną”, w: "Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Maksymilianowi Pazdanowi", Warszawa 2014.wróć do listy