Kalkulator kosztów

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Taryfa opłat

Wpłaty należy dokonywać po wezwaniu przez sąd.

Wartość przedmiotu sporu należy wpisywać bez kropek i spacji.

Tryb przyspieszony