Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Archiwum

wybierz rok:

5 listopada 2019 r.

Seminarium arbitrażowe w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

 

26 września 2019

Arbitraż korporacyjny

09.2019

26 września 2019 r.

Odbędzie się debata nt. Arbitrażu Korporacyjnego organizowana przez PSSP.

Nowa incjatywa PSSP

07.2019

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego rekomenduje arbitrom Deklarację Arbitra.