Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Możliwość składania pism elektronicznie

Mając na uwadze sytuację związaną z koronawirusem, informujemy, że pisma można składać w wersji elektronicznej. Pisma w formie papierowej należy złożyć w terminie 10 dni po ogłoszeniu zakończenia epidemi.