Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Nowa incjatywa PSSP

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego rekomenduje arbitrom Deklarację Arbitra, która będzie służyć usprawnieniu przebiegu postępowania w sądach polubownych.

"Zasady przedstawione w tym dokumencie nie uchybiają dalej idącym wymogom mogącym wynikać z regulaminów stałych sądów polubownych".

Deklaracja Arbitra

5 listopada 2019 roku

Dodano: 10.2019

5 listopada 2019 r.

Dodano: 09.2019

Arbitraż korporacyjny

Dodano: 09.2019

Nowa incjatywa PSSP

Dodano: 07.2019