Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Podpisanie porozumienia

SWPS Uniwersytet Humanistyczny i Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan od 22.01.2020 r. nawiązują współpracę w zakresie:

  1. tworzenia programu studiów na kierunku Prawo prowadzonym na Uczelni i certyfikowania zajęć dotyczących problematyki arbitrażu,
  2. umożliwienia osobom wskazanym przez Sąd Arbitrażowy udziału w pracach dydaktycznych na Uczelni w zakresie modułów studiów, które dotyczą problematyki arbitrażu,
  3. organizacji konferencji naukowych, szkoleń tematycznych i innych wydarzeń edukacyjnych poświęconych zagadnieniom zasad wykonywania funkcji arbitra i regulacji z zakresu postępowania arbitrażowego,
  4. realizacji praktyk przez studentów kierunku Prawo w Sądzie Arbitrażowym.