Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Regulamin uzupełniający dla postępowań w sporach korporacyjnych

Informujemy, że od dnia 8 lipca 2020 r. w Sądzie Arbitrażowym przy KL obowiązuje Regulamin uzupełniający dla postępowań w sporach korporacyjnych, który znajduje zastosowanie w sporach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników (walnego  zgromadzenia), spółki kapitałowej oraz w sporach o rozwiązanie spółki kapitałowej.

 Z treścią Regulaminu możecie Państwo zapoznać się tutaj.