Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Wstępne propozycje zmian do regulaminu dotyczące sporów korporacyjnych

Przedstawia się pierwszy projekt zmian Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan dotyczący sporów korporacyjnych (przygotowany przed dra Rafała Kosa) do dyskusji na zgromadzeniu arbitrów w dniu 25 marca 2020 roku.

Wstępne propozycje zmian