Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Zmiana terminu etapu ustnego KAL 2020

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19, etap ustny Konkursu Arbitrażowego Lewiatan zostaje przełożony na wrzesień lub październik 2020 r. O nowej dacie Organizatorzy będą informować w kolejnych komunikatach oraz w korespondencji mailowej skierowanej do Drużyn oraz Arbitrów.

W związku ze zmianą Harmonogramu przesunięciu uległ również termin ogłoszenia wyników etapu pisemnego – Drużyny otrzymają informację w tym zakresie w dniu 4 czerwca 2020 r.