Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Zmiany w Sądzie

1 lutego 2020 r. Zarząd Konfederacji Lewiatan powołał nowego Przesa Sądu Pana Marcina Asłanowicza.

Dr hab. Marcin Asłanowicz jako partner kieruje obecnie praktyką rozwiązywania sporów w kancelarii Schoenherr. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w postępowaniu arbitrażowym i postępowaniu cywilnym. Arbiter (w tym arbiter przewodniczący) w postępowaniach prowadzonych przed polskimi i zagranicznymi stałymi sądami polubownymi oraz sądami polubownymi ad hoc. Pełnomocnik stron w wielu sporach m.in. korporacyjnych, budowlanych i nieruchomościowych. 

Wykształcenie

  • Polska Akademia Nauk - dr hab. nauk prawnych - 2019;
  • Polska Akademia Nauk, dr nauk prawnych - 2003;
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych, radca prawny – 2002;
  • Uniwersytet Warszawski - summa cum laude - 1997.