E-czasopisma

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

E-Przegląd arbitrażowy

Jest to pierwsze e-czasopismo na temat arbitrażu w Polsce. Jego celem jest zwrócenie uwagi czytelników na ważne tematy z zakresu polubownego rozstrzygania sporów. To publikacja w której nie zabraknie nowych, przełomowych idei oraz opinii wybitnych przedstawicieli i ekspertów zarówno z Polski jak i ze świata, przeglądu najnowszego orzecznictwa z Polski i ze świata oraz instytucji arbitrażowych. Mamy nadzieje, że e-Przegląd podany w tak nowoczesnej formie spotka się z Państwa zainteresowaniem i dostarczy wielu inspiracji.

Od 2012 r. e-Przegląd Arbitrażowy jest wydawany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan we współpracy z WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Polska i angielska wersja językowa znajdują się na odpowiednich wersjach językowych strony internetowej zarówno w wersji PDF, jak i w wersji Flash (w tej wersji można przerzucać strony klikając na prawy górny róg czasopisma i przeciągając w lewo).

Zapraszamy do lektury!