ISAL

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

System elektroniczny „Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan”

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan ma zaszczyt przedstawić Państwu pierwszy w Polsce system elektroniczny usprawniający prowadzenie postępowań arbitrażowych - Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Dzięki niemu postępowania arbitrażowe mogą toczyć się jeszcze sprawniej i mogą być jeszcze lepiej organizowane.

System  „ISAL”  w nowoczesny, sprawny, bezpieczny i przejrzysty sposób wspomaga  pracę stron, ich pełnomocników, arbitrów, a także innych podmiotów biorących udział w postępowaniu arbitrażowym. System wspomaga tradycyjny obrót dokumentami w większości postępowań, natomiast w odniesieniu do drobnych postępowań toczących się w trybie przyspieszonym, będzie on głównym sposobem komunikacji między uczestnikami. Oto główne funkcjonalności systemu:

Dostęp do informacji i dokumentów

W systemie gromadzone są wszystkie informacje związane ze sprawą takie jak dane jej uczestników, dokumenty oraz wydarzenia z nią związane. Poszczególni uczestnicy mogą także kontaktować się z pozostałymi uczestnikami oraz z Sądem za pomocą systemu, w tym również udostępniać kopie dokumentów, których oryginały zostały złożone do akt sądowych.

Kalendarz procesowy

Kalendarz procesowy sprawy w jasny i czytelny sposób przedstawia daty posiedzeń oraz innych wydarzeń związanych z każdą poszczególną sprawą, jak również zbiorczo dla wszystkich postępowań, w których dany użytkownik uczestniczy. Użytkownicy będą mogli tworzyć w kalendarzu także własne wydarzenia związane ze sprawą, które nie będą widoczne dla innych użytkowników.

Posiedzenia on-line

Przede wszystkim system umożliwia zdalne prowadzenie i uczestniczenie w posiedzeniach online, co pozwala wszystkim stronom zaoszczędzić czas oraz koszty związane z tradycyjną formą uczestnictwa w posiedzeniach. Możliwe jest także częściowe odbycie posiedzenia w trybie on-line, co może obejmować wyłącznie poszczególnych uczestników.

System powiadomień

Znaczną pomocą dla wszystkich zaangażowanych podmiotów będzie system powiadomień, przypominający o zbliżających się wydarzeniach takich jak posiedzenia, czy terminy składania dokumentów. Użytkownicy będą także powiadamiani o pojawieniu się w systemie nowych dokumentów.

ISAL  dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich uczestników postepowań arbitrażowych toczących się przed Sądem Arbitrażowym Lewiatan. Jest on dostosowany do odbioru zarówno w wersji tradycyjnej, jak i w wersji light (tj. dostosowanej do odbioru z niewielkich urządzeń mobilnych, jak smartphony czy tablety). Pełna funkcjonalność merytoryczna systemu nie wymaga żadnych dodatkowo licencjonowanych komponentów.

 

Jak założyć konto?

Osoby uczestniczące w postępowaniach toczących się przed Sądem proszone są o wypełnienie Wniosku o założenie Konta w Systemie (dostępny poniżej lub w Sekretariacie Sądu), wypełnienie, a także złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Sądu. Wniosek musi być osobiście podpisany, nie będą więc przyjmowane kopie lub skany.

 

LOGOWANIE DO SYSTEMU ISAL

 

Regulamin ISAL

Instrukcja Obsługi

Wniosek o założenie Konta w Systemie ISAL

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.