Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

10-lecie Sądu Arbitrażowego Lewiatan

 

17 grudnia 2015 uroczyście obchodziliśmy 10-lecie Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Byli z nami m.in. prof. Jerzy Rajski, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz Prezesi wielu sądów polubownych.