Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Arbitraż - symbol społeczeństwa obywatelskiego oraz Szczyt Europejskich Instytucji Arbitrażowych

Za nami Europejskie Forum Nowych Idei i dwa głośne wydarzenia organizowane przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan pod hasłem „Arbitraż – symbol społeczeństwa obywatelskiego”. W Sopocie zgomadzili się najważniejsi przedstawiciele europejskiego środowiska arbitrażowego, aby zainicjować dyskusję o wspólnym stanowisku wobec unijnej polityki legislacyjnej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli do Sopotu aby uczestniczyć w tych wydarzeniach, w tym panelistom i moderatorom. Serdeczne podziękowania dla Partnerów Sądu – kancelarii Clifford Chance, CMS Cameron McKenna, GESSEL oraz Salans, a także bezpośrednie podziękowania dla mec. Bartosza Krużewskiego, mec. Anny Pukszto oraz mec. Małgorzaty Surdek – bez których te wydarzenia nie mogłyby się odbyć.

Zamknięte obrady szczytu instytucji arbitrażowych moderowali Adrian Winstanley, dyrektor generalny London Court of International Arbitration (LCIA) oraz Jason Fry, sekretarz generalny ICC Court of International Arbitration. Natomiast w otwartym panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli europejskiego środowiska arbitrażowego, Unii Europejskiej oraz biznesu wzięli udział Jacek Krawczyk, wiceprezes Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Philippe de Buck, Dyrektor generalny Business Europe. Środowisko arbitrażowe reprezentowali John Beechey, prezes ICC International Court of Arbitration, Catherine Kessedjian, Wicedyrektor European College w Paryżu, oraz Audley Sheppard, Partner w kancelarii Clifford Chance. Dyskusję prowadziła Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wspólnie z Sophie Nappert, moderatorką OGEMID-u. Istotną kwestią podnoszoną w tej debacie była konieczność zainicjowania ściślejszej współpracy i dialogu pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Paneliści byli zgodni, że zmiany proponowane przez Unię Europejską powinny być szerzej konsultowane ze środowiskiem arbitrażowym i biznesowym. Z drugiej strony środowiska te, same muszą zabiegać o dialog z Unią i konsekwentnie walczyć o swoje interesy. Owocem debaty jest zaproszenie dla Sądu Arbitrażowego Lewiatan wystosowane przez Jacka Krawczyka z EKES-u do kontynuacji debaty w Brukseli w przyszłym roku.

Nasze wydarzenia spotkały się także z dużym zainteresowaniem mediów krajowych i zagranicznych. Szczególnie dużo miejsca poświęcił sprawozdaniu z naszej debaty w Sopocie Global Arbitration Review. Artykuł, który ukazał się 10 października w wydaniu internetowym pisma, dzięki uprzejmości wydawcy publikujemy w całości na stronie internetowej Sądu. Już wkrótce będzie można go także przeczytać w wydaniu papierowym magazynu GAR. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Aby dowiedzieć się wiecej na temat Global Arbitration Review, albo zarejestrować się w celu otrzymywania codziennego, BEZPŁATNEGO newslettera, proszę kliknąć tutaj.