Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

CIARB ONE DAY COURSE IN INTERNATIONAL ARBITRATION

Chartered Institute of Arbitrators organizował kurs wprowadzający do arbitrażu w Warszawie w dniu 16 marca 2013 roku. Partnerem medialnym kursu był Sąd Arbitrażowy Lewiatan.

Kurs „Pathways to Fellowship. Introduction in International Commercial  Arbitration” był wyjątkowa okazją do odbycia szkolenia arbitrażowego organizowanego przez najbardziej doświadczoną organizację w przeprowadzaniu szkoleń arbitrażowych. Sąd Arbitrażowy Lewiatan miał już okazję współpracować z Chartered Institute of Arbitrators podczas realizacji projektu „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych” w ramach organizacji kursów arbitrażowych dla pełnomocników procesowych oraz in-house lawyers, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Kurs prowadzony był  przez doświadczonych arbitrów: Yuliyę Chernykh (FCIArb) oraz Przemysława P. Krzywosza (FCIarb). Po zakończeniu szkolenia możliwe było podejście do egzaminu, którego pomyślne przejście skutkuje uzyskaniem tytułu CIArb Associate Member. Szczegółowe informacje na temat poruszanych zagadnień, a także szczegóły logistyczne znajdują się w Broszurze Informacyjnej.

Broszura informacyjna