Debata: Arbitraż gospodarczy w XXI wieku w Polsce i Europie: schyłek czy rozwój?

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Debata: Arbitraż gospodarczy w XXI wieku w Polsce i Europie: schyłek czy rozwój?

Debata

"Arbitraż gospodarczy w XXI wieku w Polsce i Europie: schyłek czy rozwój?"

15 kwietnia 2011 r.

 

Debata była prowadzona pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uczestnikami debaty byli teoretycy i praktycy, Sędziowie Sądu Najwyższego i Arbitrzy, Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz instytucji arbitrażowych.

 

Nagranie Debaty

Zapis Debaty: e-Przegląd Arbitrażowy 3(6)/2011

Lista zaproszonych gości

Program Debaty