Kiev Arbitration Days 2012

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

W dniach 15-16 listopada w Hotelu Radisson BLU (22 Yaroslaviv Val str.) w Kijowie odbyły się "KIEV ARBITRATION DAYS 2012": Think Big! Konferencja była zorganizowana przez Ukrainian Bar Association, Sąd Arbitrażowy Lewiatan był organizacją wspierającą konferencję.

Konferencja była wyjątkową okazja do spotkań i dyskusji na temat bieżących problemów arbitrażu jak i wyzwań stojących przed arbitrażem w przyszłości nie tylko na Ukrainie, ale w całym regionie i na świecie. W czasie dwóch dni Konferencji zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy arbitrażu pojawiające się w czasie przygotowania do postępowania, w jego trakcie, ale też na etapie wykonania wyroku sądu arbitrażowego. Prelekcje wygłosili wybitni praktycy (w tym wielu z Polski), a dotyczyły one najbardziej aktualnej problematyki z zakresu: międzynarodowego arbitrażu handlowego (1. dzień Konferencji) i  międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego (2. dzień Konferencji).

Galeria