Konferencja American Bar Association w Moskwie

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz drugi został Partnerem Konferencji organizowanej przez American Bar Association's Section of International Law. Konferencja: “The Fourth Annual Conference on the Resolution of CIS Related Business Disputes” (Rozwiązywanie Sporów związanych z Biznesem w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw) odbyła się 21 września 2012 w Moskwie.

W programie konferencji prelekcje wybitnych mówców dotyczące m.in. następującej tematyki:

Rozwiązywanie sporów z rosyjskimi agencjami rządowymi (dotyczące prawa podatkowego, celnego czy prawa antymonopolowego)

Jak ostatnie spory arbitrażowe wpłynęły na świat biznesu?

Kwestia obliczania odszkodowania w arbitrażu w krajach CIS

Uznawanie wyroków sądów zagranicznych, w tym arbitrażowych, w Rosji

Więcej informacji