Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2012

Mamy przyjemność przedstawić Państwu pierwszy polski konkurs arbitrażowy typu moot court, organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP), adresowany do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski. W 2012 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu.

Z uwagi na wysoką wartość merytoryczną konkursu został on objęty honorowym patronatem przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, r. pr. Macieja Bobrowicza oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzeja Zwarę, a także przez renomowany Chartered Institute of Arbitration w Londynie, zaś głównym Partnerem merytorycznym Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego.

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („KAL”) należy do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w fikcyjnych stanach faktycznych. Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty. Inspiracją dla organizatorów KAL był sukces Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, największego na świecie konkursu typu moot court adresowanego do studentów prawa, a poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego.

KAL skierowany jest do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski. Drużyny mogą składać się z 2-4 osób, odbywających aplikację adwokacką lub radcowską w tej samej Okręgowej Radzie Adwokackiej lub Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Dopuszczalne jest również tworzenie drużyn mieszanych, składających się z aplikantów adwokackich oraz radcowskich odbywających aplikację w tym samym okręgu.

KAL składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego (fakultatywnego) oraz etapu ustnego (obowiązkowego). Finał KAL oraz rozdanie nagród odbędzie się 31 maja 2012 roku podczas corocznego Pikniku Arbitrażowego organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, w tym uczestnictwo w Vienna Arbitration Days 2013.

Pierwsza edycja KAL dotyczyła sporu związanego z realizacją inwestycji budowlanej. 5 lutego 2012 roku na stronie Sądu Arbitrażowego Lewiatan rozpoczął się proces rejestracji drużyn, które mogły zgłaszać swój udział w KAL do 16 marca 2012 roku, poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pod adresem e-mail: sadarbitrazowy@pkpplewiatan.pl. Szczegóły dotyczące zasad oraz harmonogramu KAL można znaleźć w Regulaminie KAL.


Kazus Konkursowy