Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

KAL-Wyniki

Patronaty

 

PATRONAT HONOROWY:

 

Chartered Institute of Arbitrators

 

 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej                                                              Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

      Mec. Andrzej Zwara                                                                                              Mec. Maciej Bobrowicz

                                                                                                                   

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

 

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego        

 

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw     

                                       

Związek Polskiego Leasingu

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

TVN CNBC

 

                                                                                    "Forbes"        

                                                                                                                                                                                                                        

"Radca prawny"

                                                         

 

"Palestra"

 

"e-Przegląd Arbitrażowy"

 

 

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie organizacyjne: