Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan

Zakończyla się III edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan! Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom, a w szczególności drużynom zwycięzkim oraz najlepszym mówcom. 

Zwyciężyła drużyna KAL 7. Drugie miejsce zajęła drużyna KAL 8, a trzecie drużyny KAL 20 i KAL 12. Najlepszymi mówcami zostali: Maciej Zaleśkiewicz (I miejsce), Joanna Zielińska (II miejsce) oraz Ewelina Wętrys (III miejsce). Najlepsze pisma procesowe były autorstwa drużyn KAL 24 (I miejsce), KAL 3 (II miejsce) oraz KAL 19 (III miejsce). Szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce "Wyniki".

Dziękujemy wszystkim arbitrom - zarówno biorącym udział w części pisemnej, jak i ustnej konkursu. Ogromne podziękowania składamy także wszystkim instytucjom wspierającym tegoroczny Konkurs:

- Vienna International Arbitral Centre - fundatorowi uczestnictwa w Vienna Arbitration Days;

- LexisNexis - fundatorowi nagród książkowych oraz dostępów do serwisu Lexis.pl;

- Kancelariom: SKS - Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak oraz Głuchowski Sięmiątkowski Zwara - fundatorom nagród w postaci staży dla najlepszych mówców;

- Kancelariom: CMS, Dentons, Głowacki i Wspólnicy, KKG - Kubas, Kos, Gaertner oraz Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - sponsorom Konkursu;

- Kancelariom: Allen&Overy, CMS, Dentons, DZP, Gessel oraz Wardyński i Wspólnicy za organizację rozpraw oraz pomoc organizacyjną.

Kazus Konkursowy dotyczył sporu z zakresu prawa spółek i transakcji M&A. Spór powstał w związku z niewykonaniem przez jedną ze stron zobowiązania do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadaniem uczestników było przygotowanie pozwu i odpowiedzi na pozew w oparciu o podany stan faktyczny i prawny, a także przedstawienie stanowisk stron podczas rozprawy arbitrażowej.

Dziekujemy za uczestnictwo oraz zapraszamy do zapoznania się w Wynikami oraz Galerią!

Do zobaczenia za rok podczas KAL 2015!


Wyniki KAL 2014

Galeria - Runda Finałowa KAL 2014

Kazus KAL 2014

Odpowiedzi do Kazusu KAL 2014

Najlepszy pozew KAL 2014

Najlepsza odpowiedź na pozew KAL 2014

Regulamin KAL 2014