Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Arbitrzy KAL 2014

Arbitrami w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2014 byli:

 

mec. Maciej Antoniak

dr Marcin Asłanowicz

mec. Tomasz Bagdziński

mec. Patrycja Bolimowska

mec. Aleksandra Boniuszko-Iwańczuk

mec. Anna Diaby

mec. Stanisław Drozd

mec. Dustin Du Cane

mec. Maria Dudzińska

dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

mec. Włodzimierz Głowacki

mec. Piotr Golędzinowski

mec. Olga Górska

mec. Andrzej Gąsior

mec. Bartłomiej Jankowski

mec. Joanna Jeżewska

mec. Michał Jochemczak

mec. Adam Jodkowski

mec. Barbara Jurczyszyn

mec. Jan Kaczmarczyk

dr Marcin Kałduński

mec. Tomasz Kapliński

mec. Adam Kempa

prof. Wojciech Kocot

mec. Jarosław Kołkowski

mec. Rafał Kos

mec. Bartosz Krużewski

mec. Przemysław Krzywosz

mec. Monika Kwiatkowska

mec. Paweł Kwiatkowski

mec. Paweł Lewandowski

mec. Antoni Libiszowski

mec. Agnieszka Lizer-Klatka

prof. Wojciech Machała

prof. Marek Michalski

mec. Joanna Młot

dr Rafał Morek

mec. Marek Neumann

mec. Bartłomiej Niewczas

mec. Paweł Pietkiewicz

dr Mateusz Pilich

mec. Sylwia Piotrowska

mec. Tadeusz Piątek

dr Jana Planavova-Latanowicz

mec. Michał Pochodyła

mec. Grzegorz Pokrzywka

mec. Agnieszka Różalska

mec. Arkadiusz Rumiński

mec. Piotr Schramm

mec. Aneta Skrzesińska-Kłos

mec. Magdalena Sobolewska

prof. Tomasz Stawecki

dr Krzysztof Stefanowicz

mec. Małgorzata Surdek

prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

mec. Justyna Szpara

mec. Paweł Tatarczak

mec. Maciej Trąbski

mec. Stanisław Uss

mec. Krzysztof Wierzbowski

mec. Agnieszka Wojciechowska

mec. Agnieszka Wolińska

mec. Magdalena Wątroba

mec. Julita Zawadzka

dr Karol Zawiślak

mec. Kamil Zawicki

mec. Alicja Zielińska

mec. Łukasz Zieliński

mec. Maciej Zwoliński

 

Serdecznie dziękujemy!