Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2016

Szanowni Państwo,

Zakończył się Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („KAL”) należący do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w fikcyjnych stanach faktycznych. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem typu moot court, adresowanym do aplikantów adwokackich i radcowskich. Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty. Inspiracją dla organizatorów KAL był sukces Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, największego na świecie konkursu typu moot court adresowanego do studentów prawa, a poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego.

KAL skierowany był do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski. V edycja KAL dotyczyła sporu na tle realizacji umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Konkurs obejmował dwa etapy: etap pisemny oraz ustny. Etap ustny odbył się w dniach 16 i 17 czerwca 2016 roku.

W rundzie finałowej Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2016 zmierzyły się drużyny KAL 12 (ORA Katowice) jako Powód oraz KAL 23 (OIRP i ORA Warszawa) jako Pozwany. Składowi orzekającemu przewodniczła dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Prezes SA Lewiatan, a zasiadali w nim także mec. Ewa Szurmińska-Jaworska (PwC Legal) oraz mec. Maciej Jamka (K&L Gates).

Zwyciężyła drużyna KAL 23 (OIRP i ORA Warszawa) w składzie: Anita Garnuszek, Maciej Gniewosz i Krzysztof Riedl. Najlepszym mówcą konkursu została zaś Aleksandra Żanowska z druzyny KAL 10 (ORA Warszawa). Laureaci ci otrzymali nagrodę główną konkursu, jaką jest kurs arbitrażowy w Istambule oraz nagrody książkowe.

Najlepszy Pozew sporządziła drużyna KAL 26 (OIRP i ORA Kraków oraz OIRP Łódź) w składzie Anika Zelmowska, Marek Malciak, Błażej Pietrzyk, zaś nalepszą Odpowiedź na Pozew drużyna KAL 9 (OIRP Kraków) w składzie Anna Maj oraz Michał Wolańczuk. Laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Pełna lista lauretaów znajduje się w zakładce "Wyniki".

Głównym Partnerem Strategicznym Konkursu jest  PwC. PwC jest wiodącą, profesjonalną firmą doradczą o globalnym charakterze i jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tym sektorze. PwC świadczy usługi nie tylko na polu doradztwa biznesowego i podatkowego oraz audytu, ale wspiera także uczestników postępowań arbitrażowych, występując jako ekspert i biegły przed sądami polubownymi.  

 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana Andrzeja Zwary oraz Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Dariusza Sałajewskiego.

 

                                                                                                                                                          

 

Fundatorem nagrody głównej w postaci kursu arbitrażowego jest Charted Institute of Arbitrators European Branch - wiodąca organizacja zrzeszająca praktyków zajmujących się polubownymi metodami rozwiązywania sporów.

 

                

 

Sponsorem konkursu jest także Kancelaria Kubas Kos Gałkowski.

 

             

Fundatorem nagród książkowych jest wydawnictwo WoltersKluwer.

 

                     

 

Konkurs wspierają także następujące Kancelarie, w których odbędą się rundy ustne Konkursu:

                                                                              

 

                                                                    

 

 

 

Rozprawy finałowe 17 czerwca

Regulamin

Kazus konkursowy

Odpowiedzi na pytania uczestników do Kazusu