Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

KONKURS ARBITRAŻOWY LEWIATAN 2017

Arbitrzy

Szanowni Państwo,

Wszystkich adwokatów oraz radców prawnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2017 w funkcji arbitra-jurora Konkursu. Arbitrem można być zarówno w etapie pisemnym, jak w i etapie ustnym.

Arbitrem względem etapu pisemnego, czyli oceny pism procesowych dokonuje się poprzez oceny pozwów oraz napisanych względem nich odpowiedzi na pozew w zakresie  trzech kompletów „pozew-odpowiedź na pozew” (pisanej względem skompletowanego pozwu), które otrzymają Państwo  z początkiem kwietnia 2017 r. i będziemy prosić o nadesłanie ocen do 30 kwietnia.

Arbitrem w ramach etapu ustnego, czyli występów drużyn w trakcie rund ustnych, można być w dniu 1 czerwca poprzez uczestnictwo jako arbiter-juror w konkursowej rozprawie arbitrażowej w trzyosobowym składzie orzekającym. Odbędą się cztery rundy w godzinach: 9.00-10.30 (1); 11.00-12:30 (2); 14:00-15:30 (3) oraz 16:00-17:30 (4).

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

W przypadku jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji pod adresem e-mail: kal@sadarbitrazowy.org.pl oraz numerem telefonu 22 55 999 72. Ze względu na ilość zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ