Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Komitet Organizacyjny

Na podstawie §1 ust. 2 Załącznika I do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan obowiązującego od 1 marca 2012 r. Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan powołała Komitet Organizacyjny Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2017. Celem Komitetu będzie organizacja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2017, począwszy od przygotowań kazusu, a skończywszy na rundach ustnych, których Finał odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. w Warszawie.

W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

 1. apl. adw. Aleksandra Bączykowska, DLA Piper Wiater
 2. r.pr. Maria Dudzińska, Gessel
 3. adw. Julia Dyras, CMS
 4. adw. Magdalena Gutowska, SPCG
 5. apl. adw. Maria Łabno, Jara Drapała & Partners
 6. r.pr. Agnieszka Różalska-Kucal, SA Lewiatan
 7. adw. Agnieszka Wolińska
 8. adw. Maciej Antoniak, KL Gates
 9. apl. adw. Maciej Gniewosz, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 10. adw. Paweł Kwiatkowski, Gessel
 11. apl. radc. Krzysztof Riedl, Łaszczuk i Wspólnicy
 12. adw. Maciej Trąbski, Gessel
 13. apl. adw. Aleksander Woźniak, CMS
 14. adw. Kamil Kozłowski, Weil, Gotshal & Manges