Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2018

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Szanowni Państwo,

Zakończyła się VII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan („KAL”).

Konkurs ten należy do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w fikcyjnych stanach faktycznych. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem typu moot court, adresowanym do aplikantów adwokackich i radcowskich. Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty. Inspiracją dla organizatorów KAL był sukces Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, największego na świecie konkursu typu moot court adresowanego do studentów prawa, a poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego.

KAL skierowany jest do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski. Konkurs obejmuje dwa etapy: etap pisemny oraz ustny.

Etap ustny odbył się w dniach 7 i 8 czerwca 2018 roku. Finał Konkursu KAL miał miejsce w siedzibie Sądu Arbitrażowego Lewiatan przy ul. Z. Cybulskiego 3 w Warszawie.

W rundzie finałowej Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2018 zmierzyły się drużyny KAL 28 (ORA Wrocław) jako Powód oraz KAL 25 (OIRP Warszawa) jako Pozwany. W składzie orzekającym zasiadali: mec. Przemysław Schmidt, dr Jakub Górski (Przewodniczący), dr Rafał Kos.

Zwyciężyła drużyna KAL 25 (OIRP Warszawa) w składzie: Aleksandra Czarnecka oraz Maja Frontczak - która okazała się również Najlepszym mówcą. Laureaci otrzymali nagrodę główną konkursu, jaką jest wyjazd na Vienna Arbitration Days 2019 organizowane przez Vienna International Arbitral Centre.

Drugie miejsce zajęła drużyna KAL 28 (ORA Wrocław) w składzie:  Piotr Dobrowolski i Kacper Czerniec.

Trzecie miejsce zajęła drużyna KAL 4 (ORA/OIRP Warszawa) w składzie: Wojciech Rzepiński, Witold Głuchowski, Damian Wyrzykowski.

Najlepszy Pozew sporządziła drużyna KAL 24 (OIRP Katowice) w składzie: Krzysztof Szyszko, Adrian Luty, Kamil Karolczyk.

Najlepszą Odpowiedź na Pozew przygotowała drużyna KAL 28 (ORA Wrocław) w składzie: Piotr Dobrowolski i Kacper Czerniec.

Głównym Partnerem Strategicznym Konkursu jest  PwC. PwC jest wiodącą, profesjonalną firmą doradczą o globalnym charakterze i jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tym sektorze. PwC świadczy usługi nie tylko na polu doradztwa biznesowego i podatkowego oraz audytu, ale wspiera także uczestników postępowań arbitrażowych, występując jako ekspert i biegły przed sądami polubownymi.

                                                                               

Partnerem Merytorycznym Konkursu jest kancelaria SPCG, mająca trzydziestoletnie doświadczenie w reprezentowaniu swych klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Prawnicy kancelarii zdobywali doświadczenie prowadząc setki spraw przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także kilkaset sporów arbitrażowych przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc. Doradztwo i reprezentacja klientów w sporach sądowych i arbitrażowych związanych ze stosowaniem rozmaitych gałęzi prawa jest jedną z głównych specjalizacji SPCG.

                                                                         

Partnerem Merytorycznym Konkursu jest kancelaria Kubas Kos Gałkowski, która już od ponad 20 lat specjalizuje się w problematyce arbitrażu w biznesie. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte w złożonych procesach arbitrażowych w Polsce i za granicą, obejmujące doradztwo w charakterze pełnomocnika oraz pełnienie funkcji zarówno arbitra, jak i biegłego. Zespół posiada wieloletnią praktykę w reprezentacji klientów z zachowaniem zasad stosowanych przez wiodące międzynarodowe instytucje arbitrażowe, wspartą licznymi osiągnięciami naukowymi w obszarze prawa postępowań arbitrażowych.

 

                                                                                

 

Patronat honorowy:

„Konkurs został objęty Patronatem Honorowym: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Jacka Treli oraz Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Macieja Bobrowicza.

 

 

Sponsorem Nagrody Głównej jest Vienna  International Arbitral Centre. Nagrodą Główną jest wyjazd do Wiednia i udział w konferencji Vienna Arbitration Days 2019 (VAD). VAD to jedna z najbardziej znanych i najbardziej prestiżowych na świecie konferencji dotyczących arbitrażu międzynarodowego. Co roku VAD jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska arbitrażowego i dyskusji o aktualnych problemach sądownictwa polubownego.

                                                 

Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wolters Kluwer Polska jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej.

                                                     

 

Kancelarie Wspierające:

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                

 

Harmonogram KAL 2018:

  • 2 lutego 2018 r. – publikacja Kazusu
  • 12 lutego 2018 r. - możliwość zgłaszania pytań do kazusu przez Uczestników
  • 20 lutego 2018 r. - publikacja odpowiedzi na pytania Uczestników
  • 28 lutego 2018 r. - termin rejestracji Drużyn
  • 10 marca 2018 r. – termin na przesyłanie pozwów przez Drużyny
  • 10 kwietnia 2018 r. – termin na przesyłanie odpowiedzi na pozew przez Drużyny
  • 20 maja 2018 r. – ogłoszenie wyników Etapu pisemnego
  • 7-8 czerwca 2018 r. -  Eliminacje Ustne i Finał
  • 8 czerwca 2018 Piknik Arbitrażowy

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i do przesyłania zgłoszeń drużyn!

Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres: kal@sadarbitrazowy.org.pl  


Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie w charakterze arbitra.

W ramach Etapu ustnego Arbitrzy zaangażowani będą w sprawdzanie prac  pisemnych (2 komplety pism: pozew oraz odpowiedź na pozew). W Etapie ustnym do 3-osobowego Zespołu Orzekającego będzie należała ocena wystąpień uczestników. Sprawdzanie prac w Etapie pisemnym przypada na okres 17 kwietnia – 7 maja 2018 r., a Etap ustny (Eliminacje) odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 - rozprawy zostaną zorganizowane w ośmiu Kancelariach w centrum Warszawy. Zgłoszenia do Etapu pisemnego przyjmujemy do 13 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

FORMULARZ DLA ARBITRÓW

KAZUS KONKURSOWY

REGULAMIN KAL 2018 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DRUŻYNY, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO ETAPU USTNEGO

 

FOTORELACJA Z KONKURSU ARBITRAŻOWEGO LEWIATAN