Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Piknik Sądu Arbitrażowego Lewiatan

10 maja w  restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się święto polskiego arbitrażu, Piknik Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Z okazji dobiegającego końca, blisko dwuletniego projektu popularyzującego sądownictwo polubowne, chcieliśmy wspólnie z Państwem świętować sukcesy i wznieść toast za pomyślną przyszłość arbitrażu w Polsce.

Uroczystego przywitania gości dokonała Prezydent PKPP Lewiatan dr Henryka Bochniarz oraz Prezes Sądu Arbitrażowego dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Na zakończenie pikniku zaprezentowana została książka „Arbitraż w Polsce. Arbitration in Poland”, w której o arbitrażu piszą jego wybitni przedstawiciele.

Piknik był realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnictwo w nim było bezpłatne. W wydarzeniu tym wzięło udział blisko 150 osób - przedstawicieli polskiego środowiska arbitrażowego i biznesu.