Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Prezentacja Regulaminu oraz sytemu ISAL - Rzeszów

Sąd Arbitrażowy Lewiatan wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie przeprowadził dnia 29 listopada 2014 r. dla radców prawnych szkolenie w zakresie:

„Postępowanie przed sądem polubownym na przykładzie Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC)”

Szkolenie połączone było z prezentacją nowego systemu elektronicznego Sądu: Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan (ISAL).

Szkolenie poprowadzili:

  • dr Małgorzata Podrecka – Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan mec.
  • Rafał Kos – Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan
  • dr Krzysztof Stefanowicz – Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan
  • mec. Barbara Jurczyszyn - OIRP Rzeszów
  • mec. Agnieszka Różalska-Kucal - Zastępca Sekretarza Generalnego SA Lewiatan