Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Śniadanie z Abby Cohen Smutny

W ramach cyklu "Kobiety w arbitrażu" Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan zorganizował spotkanie z Abby Cohen Smutny, Partner w biurze White & Case w Waszyngtonie – wybitną ekspertką z zakresu arbitrażu inwestycyjnego oraz arbitrażu handlowego.

Abby Cohen Smutny to jedna z najbardziej rozpoznawanych kobiet w świecie arbitrażu, która jako pełnomocnik brała udział w tak znanych sprawach, jak m. in.: Plama Consortium, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines Limited v. Republic of Bulgaria, Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, Giovanna A. Beccara and others v. Argentine Republic, była arbitrem w wielu postępowaniach przed ICC, jak również autorem m. in. takich publikacji jak: "The MFN Clause: What are its Limits"? w Arbitration under International Investment Agreements: An analysis of the key procedural, jurisdictional and substantive issues, Oxford University Press (2009) (współautorka z Lee A. Steven) czy "Claims of Shareholders in International Investment Law" w red. C. Binder et al., International Investment Law, Liber Amicorum Christopher Schreuer, Oxford University Press (2009).

Spotkanie w formie śniadania odbyło się 24 maja w siedzibie PKPP Lewiatan. Poprowadziła je Prezes Sądu dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i łącznie wzięło w nim udział 14 Pań.