Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Spotkania z Biznesem "7 kroków arbitrażu"

Cykl sześciu spotkań z biznesem organizowanych pod tytułem "7 kroków arbitrażu" wraz organizacjami przedsiębiorców miał na celu przybliżenie arbitrażu oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan przedsiębiorcom. Spotkania prowadzone były przez dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz.

Jedną z najczęstszych przeszkód na drodze do polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych jest brak wiedzy wśród przedsiębiorców oraz niski poziom zaufania do sądów. Celem spotkań było przybliżenie idei arbitrażu oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan przedsiębiorcom oraz zrozumienie istoty i głównych zalet sądownictwa arbitrażowego. Przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu mogli zapoznać się z mechanizmami działania i podstawowymi elementami procedury arbitrażowej. Spotkania zostały poprowadzone przez dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz. Spotkania odbywały się od marca 2010 roku do stycznia 2011 r. w takich miejscowościach jak: Lublin (9.03.2010), Włocławek (21.04.2010), Bydgoszcz (28.04.2010), Zielona Góra (5.05.2010), Poznań (7.06.2010) oraz Krynica Górska (21.01.2011). Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 przedsiębiorców.