Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Klub arbitra 21.06.2017 r.

21 czerwca 2017 w siedzibie Sądu przy Konfederacji Lewiatan odbyło sie spotkanie organizowane w ramach cyklu Klub Arbitra.

Celem spotkania było omówienie praktycznych zagadnień związanych z definiowaniem i kalkulacją wartości szkody dla celów sporów prawnych. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące kluczowych elementów wpływających na wartość szkody oraz powszechnie stosowanej metodologii wyceny szkody. Temat omawiany był w oparciu o wybrane studia przypadków. 

Prelegenci: Dominika Karsznia, Brendan O'Mahony i Adam Kaptur.

Dominika Karszniajest Senior Managerem w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, gdzie od 14 lat realizuje projekty głównie z zakresu wycen i modelowania biznesowego oraz finansowego due diligence. Dominika jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego. Część studiów Dominika odbyła w ramach stypendium na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech. Wieloletnia współpraca ze zdywersyfikowanym portfolio klientów na różnych etapach procesu transakcyjnego of fuzji i przejęć przez rozliczenie nabycia, planowanie podatkowe, restrukturyzację i wydzielenia działalności (carve-out) po spory prawne, dała jej głębokie zrozumienie kompleksowości zagadnień transakcyjnych i finansowych. Dominika łączy kompetencje managerskie ze znajomością środowiska transakcyjnego oraz ugruntowaną wiedzą z zakresu finansów i księgowości.