Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Spotkanie z dziennikarzami "7 kroków arbitrażu"

Sąd Arbitrażowy Lewiatan ma na celu przybliżenie arbitrażu oraz Sądu Arbitrażowego nie tylko prawnikom i przedsiębiorcom, ale też publicystom. W prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu często spotyka się informacje na temat rozstrzygania sporów, z których wynika jednak niedostateczna wiedza na temat arbitrażu wśród dziennikarzy.

Stąd powstał pomysł zorganizowania spotkania z czołowymi polskimi dziennikarzami działów prawnych pod hasłem "7 kroków arbitrażu". W spotkaniu wzięło udział 12 publicystów. Mogli oni zapoznać się z mechanizmami działania i podstawowymi elementami procedury arbitrażowej. Spotkanie prowadzone było przez dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz.