Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Szkolenia dla Pełnomocników INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

 
Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) wspólnie zoorganizowali szkolenie w zakresie międzynarodowego arbitrażu handlowego adresowane do pełnomocników stron.
 
Jakie są cechy charakterystyczne międzynarodowego arbitrażu handlowego i jakie są jego zalety? W jaki sposób stosować techniki typowe dla międzynarodowego arbitrażu handlowego w postępowaniach krajowych? Jak rozwinąć zdolności zawodowe? Szkolenie, które odbyło się w formie warsztatów, przeanalizowało całość postępowania arbitrażowego: od zawarcia klauzuli arbitrażowej, aż do wydania orzeczenia.
 
Szkolenie przeprowadzone było przez praktyków z Chartered Institute of Arbitrators: Williama McLaughlin i Stuarta Ness, a także dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz, wiceprezes Sądu Arbitrażowego.
 
W każdym szkoleniu mogło wziąć udział 10 osób. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby pełniące funkcję in-house lawyers.
 
Szkolenia odbyły się:
2, 3, 4 lutego 2011 w Warszawie
1, 2, 3 marca 2011 w Warszawie
4 marca 2011 w Krakowie
 
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć oraz osoby prowadzących, szkolenia przeprowadzone były w całości w języku angielskim.
 
Ponieważ szkolenie stanowi część Projektu "Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.