Warsztaty arbitrażowe - archiwum

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

W latach 2007 – 2008 Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan organizował warsztaty arbitrażowe przeznaczone dla obecnych oraz potencjalnych arbitrów i pełnomocników występujących w postępowaniach przed sądami polubownymi. Były one platformą wymiany doświadczeń oraz poglądów pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi, jak również pomiędzy samymi uczestnikami.

Pierwsze odbyły się 21 marca, a kolejne 18 kwietnia 2007 roku. Podczas obydwu z nich podnoszone były takie zagadnienia jak: skład sądu, wyłączenie arbitra, przebieg postępowania i postępowanie dowodowe oraz zasady sporządzania wyroku ze szczególnym uwzględnieniem zasad słuszności.

Następnie, podczas warsztatów 15 maja 2007 roku omawiane były przesłanki uchylenia wyroku arbitrażowego. Kolejne warsztaty, mające miejsce 6 czerwca 2007, kontynuowały tę tematykę i traktowały o postępowaniu przed sądem arbitrażowym po uchyleniu jego wyroku.

Ostatnie warsztaty odbyły się 30 października 2008 roku i dotyczyły praktycznych aspektów sporów inwestycyjnych na tle traktatów o ochronie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii proceduralnych oraz dotychczasowego doświadczenia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Uczestnikami warsztatów byli m.in. prof. dr hab. Andrzej Szumański (Prezes Sądu), mec. Paweł Pietkiewicz (CMS Cameron McKenna), mec. Tomasz Dobrowolski (Hogan & Hartson), prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski), mec. Ewa Ratyńska-Stala, dr hab. Tadeusz Szurski (prezes honorowy Sądu), dr Andrzej W. Wiśniewski (Dewey Ballantine), mec. Krzysztof Wierzbowski (Eversheds), mec. Maciej Jamka (Hogan & Hartson), mec. Tomasz Zbiegień (Chadbourne & Parke), mec. Iwo Gabrysiak (Wierzbowski Eversheds), Andrzej Zielony (asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, doktorant w katedrze postępowania cywilnego WPiA UW), mec. Sylwester Pieckowski (Chadbourne & Parke), prof. dr hab. Adam Brzozowski (T. Barylski, A. Olszewski, A. Brzozowski), mec. Bartosz Krużewski (Clifford Chance), mec. Piotr Sadownik (Gide Loyrette Nouel), prof. dr hab. Grzegorz Domański (Domański, Zakrzewski, Palinka), mec. Rafał Kos (Kubas, Kos, Gaertner), mec. Krzysztof Stefanowicz (Salans), Elżbieta Buczkowska-Krzyśków (PGSP), Adam Olszewski (PGSP) oraz Piotr Rodkiewicz (PGSP).

Warsztaty odbywały się w siedzibie Sądu, przy ul. Flory 9 w Warszawie.

Opiekunem merytorycznym warsztatów była mec. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wice-prezes Sądu.