Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Warsztaty Arbitrażowe podczas IBA European Forum

 

21 listopada 2012 r. podczas pierwszego dnia konferencji IBA EUROPEAN FORUM w Warszawie w siedzibie Sądu (ul. Zbyszka Cybulskiego 3) odbyły się Warsztaty Arbitrażowe. Sąd Arbitrażowy Lewiatan wspólnie z PKPP Lewiatan był organizatorem Warsztatów.

Warsztaty, których koordynatorem była dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, skupiły się na zagadnieniu “Czas i koszty, czyli jak efektywnie zarządzać postępowaniem arbitrażowym”. Idea przyświecająca doborowi tematów warsztatów, jak i panelistów, miała na celu przedstawienie w jak najszerszym kontekście kwestii istotnych dla wszystkich uczestników postępowania arbitrażowego. W szczególności zaś wskazania narzędzi, które pozwolą stronom efektywnie zarządzać postępowaniem. Stąd też w warsztatach udział wzięli: doświadczony  arbiter międzynarodowy dr Christian Borris; Genevieve Labbe-Beaumont reprezentująca stanowisko inwestora; mec. Bartosz Krużewski - pełnomocnik stron, Maria Houser-Morel reprezentujący instytucję arbitrażową (ICC) oraz dr Marcin Dziurda - przedstawiciela potencjalnych użytkowników arbitrażu.

Poniżej prezentujemy główne tematy warsztatów:

  • Finansowanie kosztów związanych z dochodzeniem roszczenia przez stronę trzecią – z perspektywy inwestora: Genevieve Labbe-Beaumont, Fulbrook Management, LLC
  • Strategie redukcji kosztów z perspektywy pełnomocnika strony: Bartosz Krużewski, Clifford Chance
  • Kontrola czasu trwania postępowania arbitrażowego z perspektywy arbitra: dr Christian Borris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Maria Hauser-Morel, Sąd Arbitrażowy ICC
  • Przewidywalność postępowania arbitrażowego z punktu widzenia użytkownika arbitrażu: dr Marcin Dziurda, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa