Partnerstwo

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Sąd Arbitrażowy w ramach swojej działalności współpracuje z następującymi podmiotami:

- International Federation of Commercial Arbitration Institutions (IFCAI)

- Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska)

- Międzynarodową Izbą Handlową (International Chamber of Commerce - ICC)

- ARBITRALWOMEN

- Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa

- Austrian Arbitration Association (ArbAut)

- Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)

- Polskim Stowarzyszeniem Sądownictwa Polubownego

- International Centre for Dispute Resolution (the International Division of the American Arbitration Association)

- Chiny